Prije unosa AGROVIT-a u tlo potrebno je izvršiti sveobuhvatnu analizu tla najmanje 60 dana prije sjetve ili sadnje u cilju podešavanja optimalnih parametara tla i utvrđivanja potrebnih količina AGROVIT-a. Materijali za korekciju osnovnih karakteristika zemlje kod uzgoja jednogodišnjih biljaka unose se u zemljište najmanje 60 dana prije sjetve – sadnje uz 70% utvrđene doze AGROVIT-a, a ostatak doze od 30% unosi se zajedno sa sjemenjem ili sadnicama. Kod sadnje trajnica točna uputa o načinu sadnje daje se u pisanom obliku nakon izvršene analize tla. Kod primjene strojeva za sadnju uputa u pisanom obliku izdaje se nakon izrađene analize tla.