• Fakulteta za kmetijstvo i biosistemske vede - UC za vinogradništvo in vinarstvo, Meranovo, Slovenija 2011.: "Utjecaj Agrovita na količinu i kvalitetu grožđa Laški rizling”.
 • Fakulteta za kmetijstvo I biosistemske vede - UC za vinogradništvo in vinarstvo, Meranovo, Slovenija 2010.: "Utjecaj Agrovita na količinu i kvalitetu grožđa  Laški rizling "
 • Kanada, 2008: " Izvješće o ocjenjivanja primjene Agrovit (Brocccoli, crvene repe, rajčica)"
 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Celje, 2006.: "Izvješće o eksperimentu s primjenom Agrovita"
 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec, 2004.: "Učinci Agrovit-a u hmeljarstvu", četverogodišnji pokus (2002. - 2004.)
 • KGZS-Institut Sadjarski centar Bilje - Renče Slovenija, "Pokus gnojidbe sa AGROVIT-om na breskvama" (2001. /2002.), izvještaj 2004.
 • KGZS-Institut Sadjarski centar Bilje - Renče Slovenija, "Pokus gnojidbe sa AGROVIT-om na breskvama" (2001. /2002., 2004./2005.), zaključni izvještaj 2005.
 • Faculty of Agronomy, Zagreb: Dubravec, Katarina, I. Dubravec, Manitašević, Jelena (1994): "Influence of Agrispon and Agrovit on yield and qualiti of apple Idared variety", Hrvatski voćarski glasnik, 3-4, V3, pp.:11-13 
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Marija, Pecina (1993): "Utjecaj različitih bio-stimulatora na gospodarski važna svojstva jaglaca (Primula Accaulis L.), Poljoprivredna znanstvena smotra, 4, V58, pp.: 387 - 394
 • Duhanski Institut, Zagreb, Hrvatska, 1992. "Efikasnost bioloških gnojiva u usporedbi s mineralnim gnojivom u proizvodnji duhana tipa „burely"

Prije unosa AGROVIT-a u tlo potrebno je izvršiti sveobuhvatnu analizu tla najmanje 60 dana prije sjetve ili sadnje u cilju podešavanja optimalnih parametara tla i utvrđivanja potrebnih količina AGROVIT-a. Materijali za korekciju osnovnih karakteristika zemlje kod uzgoja jednogodišnjih biljaka unose se u zemljište najmanje 60 dana prije sjetve – sadnje uz 70% utvrđene doze AGROVIT-a, a ostatak doze od 30% unosi se zajedno sa sjemenjem ili sadnicama. Kod sadnje trajnica točna uputa o načinu sadnje daje se u pisanom obliku nakon izvršene analize tla. Kod primjene strojeva za sadnju uputa u pisanom obliku izdaje se nakon izrađene analize tla.

Za plantažni uzgoj povrtlarskih kultura neophodno je izvršiti sveobuhvatnu analizu supstrata kako bi se na temelju nalaza utvrdila optimalna doza AGROVIT-a i drugih dodataka neophodnih za moguću korekciju potrebnih parametara supstrata. Uzorak supstrata uzima se nakon završene berbe (jesen) kako bi se prije agrotehničkih zahvata izvršila korekcija osnovnih parametara tla i unijela prva količina od 70% potrebne doze AGROVIT-a. Ostatak doze od 30% unosi se prilikom sadnje ili sjetve. Prosječna doza AGROVIT-a za povrće je između 45 – 60 g/m2.

Kod svih trajnica primjena AGROVIT-a može se obaviti prilikom sadnje ili u bilo kojem razvojnom stadiju biljke. U principu kod tretmana trajnica AGROVIT-om obavezno se radi analiza tla temeljem koje se uz potrebne količine AGROVIT-a izrađuje pristup unosa ostalih potrebnih komponenata (organsko gnojivo, korektori pH tla i sl.)

 1. SADNJA - Na dno sadnog mjesta ravnomjerno se rasporedi 40% utvrđene količine zrelog stajnjaka – komposta- briketiranog stajskog gnojiva te se na taj sloj rasipa 40% utvrđene doze AGROVIT-a. Zatim se unese sloj rahle zemlje i unese sadnica koja se zatrpa sipkom zemljom. Na pokriveni korijenski sustav nasipa se ostatak organske komponente (60%) te ostatak od 60% utvrđene doze AGROVIT-a. Zatvori se sadno mjesto te se tlo oko sadnice nakon desetak dana zalije/prska sa 2L/sadnica razrijeđene otopine tekućeg humusa HSF. Tekući humus HSF treba razrijediti u omjeru 1L tekućeg HSF i 100 L vode.Detaljne upute kao i način tretmana kod sadnje daju se u preporuci uz analitički nalaz.
 2. RAZVIJENE TRAJNICE - Kod oplemenjivanja tla oko razvijenih voćaka analizom utvrđena količina AGROVIT-a unosi se u količini 70% utvrđene doze nakon završetka aktivne vegetacijske sezone kružno oko stabla u radijusu peterostruke debljine stabla u traci širine 7 – 10 cm. Ostatak AGROVIT-a unosi se na isti način neposredno prije početka aktivne vegetacije. Prosječna doza AGROVIT-a iznosi 180 – 220 g/sadnica, dok kod razvijenih voćaka ta količina iznosi 220 – 420 g/voćka. Detaljne upute kao i način tretmana daju se u preporuci uz analitički nalaz.

Prosječni sastav Agrovita

pH 10%-tne vodene otopine  6,0 - 7,5
Sadržaj vode 5 - 8%
Organska tvar 10 - 20 %
Dušik-ukupni (N) 1,5 - 2,2 %
Fosfor (P205) 0,2 - 0,5 %
Kalij (K2O) 2,5 - 4,0 %
Kalcij (CaCO3) 8,5 - 9,5 %
Magnezij (MgCO3) 5,5 - 6,0 %
Željezo (Fe2O3) 2,0 - 2,5 %